Café To GoQuán ven đường

Hoa Xuân Tao Đàn ngày 26 Tết [phần 1]

NguoiAnGiang

Sáng ngày 11.02.2018 (nhằm ngày 26 Tết) tại Hội Hoa Xuân Công viên Tao Đàn. Ngó qua, ngó lại. Nhìn trước, xem sau… Thơ thẩn… Bấm máy lia lịa. Nếu xem thấy chán… vui lòng bỏ qua và đi ngủ. Nếu khó ngủ, xin mở ra xem tiếp. Cám ơn nhiều nhiều…

Núi Đức Mẹ Nhà Thờ Chợ Đũi (Huyện Sĩ), sáng Chúa Nhật 11.02.2018.
Nhà Thờ Chợ Đũi (Huyện Sĩ), sáng Chúa Nhật 11.02.2018.
Nhà Thờ Chợ Đũi (Huyện Sĩ), sáng Chúa Nhật 11.02.2018.

Cổng vào Hội Hoa Xuân Tao Đàn

Phía trước cổng

Vào bên trong Hội Hoa Xuân

1 2 3 4 5 6 7Trang sau

Bài liên quan

Back to top button