Thánh Lễ trực tuyến: Nhà Thờ Đức Bà – Chúa Nhật XVIII Thường Niên | Ngày 01.08.2020

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 01.08.2020
tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Trực tuyến: NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
| Ngày 02-08-2020

18th Sunday in Ordinary Time | English mass | Aug 2nd, 2020 (Live)

Mass in English at 9:30 AM on Sunday, August 2nd, 2020,
at Notre Dame Cathedral of Saigon.

MESSE DU 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – Année A

à 10h30, le 02 Août 2020 sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon
RDV. sur le youtube du Diocèse de Saïgon Tổng Giáo phận Sài Gòn