Thư mời dâng lễ hiệp thông với Thầy Phêrô Phạm Kim Quý

Để hiệp thông ngày Thầy Phêrộ PHẠM KIM QUÝ (Quy Pham) lớp 71,
nhận lãnh chức Linh mục tại Philadelphia vào ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Cha Phêrô Hồ Bản Chánh và Cha Phaolô Trần Kỳ Minh
sẽ tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn và Hiệp thông
tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ giáo phận Mỹ Tho .

Thời gian: Vào lúc 10 giờ 30 ngày thứ Bảy 19/5/2018.

Thân mời tất cả các Linh mục xuất thân từ Chủng viện Gioan XXIII
và anh em Cựu chủng sinh về tham dự.

Sau thánh lễ thân mời tất cả anh em dùng cơm thân mật tại TTMV. Gp. Mỹ Tho.

Tm. Ban Đại diện
Jac. Dương Tiến Dũng

NB: Để thuận tiện việc đón tiếp chu đáo, xin đại diện các nhóm Sài Gòn, Long An và Mỹ Tho vui lòng thông báo số lượng người tham dự cho ban Đại diện trước ngày 16/5/2018. Chân thành cảm ơn.

— — —

Quy Pham:

Xin thành thật cám ơn Cha Chánh, Cha Kỳ Minh, anh Dũng và toàn thể anh em Gioan 23. Con sẽ cầu nguyện cho tất cả gia đình Gioan 23 trong Thánh Lễ mở tay ngày 20/05/2018.

Theo chương trình hoạch định, Thánh Lễ truyền chức sẽ được trực tiếp truyền hình trên mạng tại www.archphila.org và tại www.facebook.com/ArchbishopChaput.