Café đenQuán ven đường

Chúa sai 12 tông đồ đi rao giảng | Súp tối 38 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Người rảo qua các làng xung quanh mà giảng dạy. Người kêu nhóm Mười hai lại và bắt đầu sai họ đi từng hai người một.

Người cho họ quyền năng trừ quỷ. Người bảo họ không được đem gì đi đường, trừ cây gậy mà thôi…

. … không mang lương thực, không bao bị, không tiền giắt lưng. Ðược mang dép, nhưng đừng mặc hai áo!

Và Người bảo họ: “Bất cứ ở đâu, đã vào nhà nào, thì hãy lưu lại đó cho đến lúc đi khỏi nơi ấy.

Chỗ nào không đón tiếp các ngươi và không nghe các ngươi, thì hãy đi ra khỏi đó…

… và giũ đất bụi dưới chân, để tỏ ý phản đối họ.

Các ông đi rao giảng kêu gọi người ta hối cải.

Các ông xua trừ nhiều ma quỷ…

Cùng đã xức dầu cho nhiều kẻ ốm đau và chữa lành nhiều người bệnh tật.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Phép lạ bánh cho 5.000 người ăn
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: 20 truyện tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2:

21. Con Người làm chủ ngày Sabbath
22. Tiệc cưới Cana
23. Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ
24. Các Mối Phúc Thật
25. Muối và ánh sáng
26. Đừng ngoại tình, chớ ly dị
27. Việc bố thí – Việc cầu nguyện
28. Ăn chay cách kín đáo
29. Tin tưởng vào Chúa quan phòng
30. Chúa Giêsu chữa người bại tay ngày Sabbath
31. Chúa Giêsu khiến sóng yên biển lặng
32. Bọn quỉ và bầy heo
33. Dụ ngôn về Nước Trời
34. Con trai bà góa thành Na-in sống lại
35. Con gái ông Jairô và người phụ nữ bị băng huyết
36. Hai người mù và một người câm quỷ ám
37. Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít
38. Chúa Giêsu sai 12 Tông đồ đi rao giảng

Bài liên quan

Back to top button