Café đenQuán ven đường

Chúa Giêsu khiến sóng yên biển lặng | Súp tối 31 | Truyện tranh Kinh Thánh

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu thấy có đông dân chúng xung quanh mình, Người bèn ra lệnh sang qua bờ hồ bên kia.

Khi Người lên thuyền, các môn đồ cũng theo Người. Bỗng nhiên một cơn bão lớn nổi lên trên biển…

… những con sóng làm nước bắt đầu tràn vào thuyền.

Nhưng Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ.

Các môn đồ đến đánh thức Người dậy, họ nói: “Thưa Ngài, xin cứu lấy chúng con! Chúng con sắp chết rồi!”

Chúa Giêsu đáp: “Sao lại nhát đảm như vậy, hỡi các người kém lòng tin?”

Rồi Chúa Giêsu ngồi dậy, lớn tiếng quở trách cơn cuồng phong và biển cả. Lập tức sóng yên biển lặng.

Mọi người sửng sốt nói: “Ông nầy là người thế nào mà ngay đến cuồng phong và biển cả cũng phải chịu khuất phục!”

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Bọn quỉ và bầy heo
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường
  • Mục Lục Nhóm 1: 20 truyện tại đây
  • Mục Lục Nhóm 2:

21. Con Người làm chủ ngày Sabbath
22. Tiệc cưới Cana
23. Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ
24. Các Mối Phúc Thật
25. Muối và ánh sáng
26. Đừng ngoại tình, chớ ly dị
27. Việc bố thí – Việc cầu nguyện
28. Ăn chay cách kín đáo
29. Tin tưởng vào Chúa quan phòng
30. Chúa Giêsu chữa người bại tay ngày Sabbath
31. Chúa Giêsu khiến sóng yên biển lặng

Bài liên quan

Back to top button