Thánh Cả Giuse: Sự Thật và Truyền Thống | James & Joseph Lập

James & Joseph Lập

Đố Vui Để Học

 • Giải đáp ngày Lễ Thánh Giuse

  1. Lễ Thánh Giuse là ngày nào?
   Đ: … … … … … …
  1. Thánh Giuse thuộc tôn giáo nào?
   Đ: … … … … … …
  1. Thánh Giuse sống ở làng nào?
   Đ: … … … … … …
  1. Hiền thê của Thánh Giuse là ai?
   Đ: … … … … … …
  1. Thánh Giuse làm nghề gì?
   Đ: … … … … … …
  1. Thợ mộc làm gì?
   Đ: … … … … … …
  1. Kể 3 món đồ thợ mộc thời Thánh Giuse đã làm.
   Đ: … … … … … …
  1. Tại sao chúng ta gọi Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu?
   Đ: … … … … … …
  1. Ai đã học nghề mộc với Thánh Giuse và giúp Ngài trong tiệm mộc?
   Đ: … … … … … …
  1. Thánh Giuse dùng con vật nào để đi lại và chở đồ hàng ngày?
   Đ: … … … … … …
  1. Tại sao Thánh Giuse phải đến Bêlem để kiểm tra dân số?
   Đ: … … … … … …
  1. Thánh Giuse là Bổn mạng của nhóm nào?
   Đ: … … … … … …
  1. Tại sao Thánh Giuse là Bổn mạng của những người lao động?
   Đ: … … … … … …
  1. Thế lực ngoại bang nào cai trị Israel thời Thánh Giuse?
   Đ: … … … … … …
  1. Tại sao chúng ta cầu xin Thánh Giuse bảo vệ các gia đình?
   Đ: … … … … … …
  1. Thánh Giuse đem Thánh Gia chạy trốn khỏi Bê-lem đi đâu?
   Đ: … … … … … …

CÂU HỎI THÁCH ĐỐ HƠN:

  1. Tại sao Thánh Giuse thường được mặc áo choàng màu nâu và xanh lục?
   Đ: … … … … … …
  1. Tại sao một số họa sĩ vẽ hay nghệ sĩ tạc tượng Thánh Giuse cầm cành huệ trắng?
   Đ: … … … … … …

James & Joseph Lập
(Tháng Thánh Giuse 2021)

 • Giải đáp ngày Lễ Thánh Giuse