Café To GoQuán ven đường

Mùng 2 Tết Mậu Tuất | Cao Lãnh | Cù Lao Giêng

NguoiAnGiang

Sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất | Cao Lãnh

Từ Cù Lao Giêng, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang qua phà Mỹ Hiệp đi Cao Lãnh

 Sông Tiền

Phà từ bên Cao Lãnh về Mỹ Hiệp

Đến bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp

Khu dịch vụ trong bệnh viện

Nơi nhận cháo miễn phí

Anh Ba Lái, giáo dân An Long

Thăm mẹ Cha Antôn Tiếng. Bà đã nằm bệnh viện từ nữa tháng nay.

Mẹ Cha Tiếng. Sắc diện bà hôm nay khá tươi tỉnh.

Cha Huy Rặt (Cha phó An Long) và một số giáo dân cũng đến thăm bà trong sáng nay

Cha Antôn Tiếng bên mẹ.

Chiều mùng 2 Tết Mậu Tuất | Cù Lao Giêng
Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên

5 giờ 30 chiều, bà con bắt đầu vào Đất Thánh cầu lễ

Pháo bông sau lễ

Rất đông bà con giáo dân đi lễ chiều hôm nay

NguoiAnGiang

Bài liên quan

Back to top button