Café To GoQuán ven đường

Ngân Khánh Linh Mục Cha Giacôbê Nguyễn Văn Thơm, OMI | Sinh nhật 55 Lớp Ex Luro 65

Zắc Dũng

Nhận lời mời của Cha Giacôbê Nguyễn Văn Thơm Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ, anh bạn thân học trên một lớp vào những năm 1973 -1975. Ngày 01. 07. 2020 tôi có dịp trở lại ngôi trường xưa tại số 6. Tôn Đức Thắng, Sài Gòn để tham dự thánh lễ Tạ Ơn 25 năm Linh mục của anh. Dịp nầy gặp lại các bạn xưa học cùng lớp và các đàn anh học trên một lớp.

Vào lúc 9 giờ 30, tại ngôi Nhà nguyện cổ kính, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt nguyên Sứ thần Tòa thánh tại Sri Lanka chủ tế thánh lễ. Đồng tế với ngài có ĐGM Gioan Đỗ Văn Ngân Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc (Ex Luro 65), các linh mục giáo sư, các linh mục lớp 65, các linh mục tại Trung tâm Mục vụ và các linh mục OMI (Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm).

Tham dự thánh lễ có thân nhân của Lm Giacôbê, các bạn lớp Exluro 65, các thầy OMI, các tu sĩ nam nữ, các bạn hữu và nhiều giáo dân.

Sau hiệp lễ, Đại diện lớp Exluro 65 đã chúc mừng Lm Giacôbê.

Đáp từ, Lm Giacôbê đã chúc mừng sinh nhật thứ 55 của lớp Exluro 65 và gởi lời cảm ơn đến mọi người.

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button