Quán ven đườngTrà Đá Đường

Quê hương của Chúa

Truyền Thông Dòng Tên

https://youtu.be/T5MfeRYTwJ8

Thực hiện: Gia An, SJ & Văn Yên, SJ
Với một số video tư liệu từ Youtube

Bài liên quan

Back to top button