Café To GoQuán ven đường

RIP | Anh Giuse Phạm Văn Thận (cựu P. Minh 59′, Cái Đôi)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em Cựu P. Minh tại Sài Gòn trân trọng báo tin:

GIUSE PHẠM VĂN THẬN

Cựu Philipphê Minh 59′
(Cùng lớp với anh Út Luôn, Cha Kích…)

Sinh ngày 15.09.1947 tại Cái Đôi

Mất vào lúc 15 giờ 20, ngày 04.01.2023 (giờ Cali)

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn anh Giuse
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Trân trọng báo tin và chân thành phân ưu cùng gia quyến.
Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn

Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button