Café đenQuán ven đường

RIP | Anh Linô Bùi Văn Khánh (Rạch Lọp), cựu P. Minh lớp 65

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

ANH LINÔ BÙI VĂN KHÁNH

Cựu P. Minh Vĩnh Long Lớp 65 – Rạch Lọp
Sinh năm 1952. Hưởng thọ 71 tuổi.
Em Cha Bùi Văn Đảm

Được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ 10, ngày 04.11.2023
Tẩn liệm ngày 05.11.2023
Lễ An Táng ngày 06.11.2023
An táng tại Đất Thánh Họ Đạo Rạch Lọp.

Chúng tôi cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin cho linh hồn Linô sớm về nơi chốn nghỉ ngơi đời đời.

Thành kính phân ưu với tang quyến.

TM. Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button