Thư cảm tạ của Ban Đại Diện CCS Vĩnh Long

Logo-CCSPMinh

Hopmat2016

BĐD CCSVL chân thành cám ơn Đức Cha, Quí Cha, Anh Em CCS trong và ngoài nước đã dâng lời cầu nguyện và hỗ trợ tài chánh cho ngày họp mặt CCSVL tại CV lần thứ 19 (9.7.2016).

   – Đức Cha Phêrô: 2 triệu đồng
– Một người con TCV VL (Mỹ) yêu cầu dấu tên: 500 USD
– Nguyễn Toàn Đông (Mỹ): 200 USD
– Nguyễn Bá Trí (Mỹ): 100USD
– Nguyễn Phong Sơn (Mỹ): 100 USD
– Vũ Cư Tuyến (Mỹ):100 USD
– Minh Anh (Mỹ): 100 USD
– Hải Cái Mơn K68 (Úc): 100 AUD
– Con gái Đồng Văn Bảy (Cái Muối): 100 USD
– Nguyễn Kim Sơn K63 (Mỹ): 150 USD
– Tuấn K69: 1.000.000 đ
– Tuấn K73: 1.000.000 đ

Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho Đức Cha, Qúi Cha và tất cả anh em.

TM BĐD CCSVL
Dom. Lâm Hữu Tài