Café To GoQuán ven đường

RIP | Anh Stêphanô Lê Phước Thiệt (Ex Luro)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Quán Ven Đường vừa hay tin:

Anh Stêphanô LÊ PHƯỚC THIỆT

(Ex Luro 59)

Hưởng thọ 75 tuổi

Anh của anh Lê Quan Sứ
(Lớp 65 Gioan XXIII – XBVL 72)

đã được Chúa gọi về lúc 0 giờ 15 ngày 16.12.2020 tại Sài Gòn.

Xin anh em giúp lời cầu nguyện cho linh hồn Stêphanô
Quán Ven Đường kính báo và thành kính phân ưu
cùng gia quyến anh Stêphanô.

Quán Ven Đường

Jacques Dương Tiến Dũng

 

Bài liên quan

Back to top button