RIP | Antôn Lê Tri Nhơn (Philippe Minh – XBVL 73)

an_crown04-2aCÁO PHÓ

Hay tin trễ, xin kính báo:

ANH ANTÔN LÊ TRI NHƠN

Cựu Philippe Minh & XBVL 73

Hưởng thọ 68 tuổi

Đã được Chúa gọi về vào lúc 1 giờ sáng ngày 6.10.2019
tại Sài Gòn. Hỏa thiêu sáng nay 8.10.2019.

Tro cốt sẽ được gởi ở nhà thờ thánh Antôn Mỹ Tho.
(Nhà thờ Cha Sáng phụ trách)

Xin thông báo đến tất cả anh em.
Hãy góp lời cầu nguyện, xin Chúa sớm đưa linh hồn người anh em
sớm về nơi an nghỉ đời đời.

Tm. Anh em Phil. Minh tại Sài Gòn
Hồng Cái Nhum