Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Anê Lê Thị Sẳng (Mẹ anh Thái Văn Trượng)

REQUIESCAT IN PACE

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn trân trọng thông báo:

BÀ ANÊ LÊ THỊ SẲNG

Thân mẫu anh Thái Văn Trượng
Cựu P. Minh Vĩnh Long lớp 1964

Thượng thọ 99 tuổi

Bà Anê đã được Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 45,
ngày 04.10. 2023 (nhằm ngày 21 tháng 8 năm Quý Mão)

An táng tại đất nhà, xã Hiếu Thuận,
huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn Bà Anê
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Chân thành chia buồn với Anh Trượng cùng tang quyến.

Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button