Café đenQuán ven đường

Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT TUẦN 2 PHỤC SINH | 17g30 Thứ Bảy 18.04.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT TUẦN 2 PHỤC SINH
Cử hành lúc 17g30 Thứ Bảy, ngày 18 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button