Café đenQuán ven đường

RIP | Bà Anna Lê Thị Trinh (Thân mẫu Cha Thấm)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Chúng tôi vừa nhận tin:

BÀ ANNA LÊ TRỊ TRINH

Thân mẫu Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm (Vĩnh Long)

Vừa qua đời lúc 5 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2021
Nghi thức tẩn liệm lúc 15 giờ ngày 31.5.2021

Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 9 giờ
ngày Thứ Tư 02 tháng 06 năm 2021
tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long.
Sau đó, an táng tại Đất Thánh Tân Ngãi, Vĩnh Long.

Thông báo đến anh em gần xa.
Hãy góp lời cầu nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn
bác Anna về chốn nghỉ ngơi đời đời.
Chân thành báo tin và phân ưu cùng gia đình Cha Thấm.

Tm. Anh em Cựu Philipphê Minh lớp 67
PX. Lê Trí Dũng

Cha Thấm trưa nay, sau khi tẩn liệm mẹ tại nhà Vĩnh Long.

Bài liên quan

Back to top button