Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Maria Biện Thị Nguyệt

Nhạc mẫu của anh Sơn Coba

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Bà Maria
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính phân ưu với tang quyến Anh Chị Sơn

TM. Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Viếng xác Bà Maria

Requiescat In Pace.

Bài liên quan

Back to top button