RIP | Bà Maria Trần Thị Hòa (Giồng Lớn, Trà Vinh)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

BÀ MARIA TRẦN THỊ HÒA

Mẹ của anh Lê Văn Khoa
(cựu P. Minh lớp 67)
Bà Nội của Cha Lê Cao Thủ
(Phó họ Đạo Cái Mơn)

Bà Maria đã được Chúa gọi về
vào lúc 2 giờ ngày 21 tháng Ba năm 2021.

Thọ 92 tuổi

Thánh Lễ An Táng vào lúc 4 giờ 30,
ngày 23 tháng 3 năm 2021
tại Nhà Thờ Giồng Lớn, Trà Vinh.

Trân trọng thông báo đến anh em gần xa.
Chân thành chia buồn với tang quyến.
Hãy góp lời cầu nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria
về chốn nghỉ ngơi đời đời.

Tm. CCS. Philipphê Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài