Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Matta Nguyễn Thị Hía (Hựu Thành)

REQUIESCAT IN PACE

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn trân trọng thông báo:

BÀ MATTA NGUYỄN THỊ HÍA

Nhạc Mẫu anh Bùi Hữu Phần
P. Minh Vĩnh Long lớp 1967

Thượng thọ 95 tuổi

Bà Matta đã được Chúa gọi về vào lúc 5 giờ 00,
ngày 24.08.2023 (nhằm ngày 09.07 năm Quý Mão)

Thánh lễ An Táng vào lúc 08 giờ 20,
ngày 26.08.2023 tại Nhà Thờ Hựu Thành
Sau đó an táng tại Đất Thánh Họ Hựu Thành.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn Bà Matta
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Chân thành chia buồn với Anh Chị Phần cùng tang quyến.

Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button