RIP – Cha Đaminh Bùi Văn Đằng

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em Cựu P. Minh tại Sài Gòn trân trọng báo tin:

CHA ĐAMINH BÙI VĂN ĐẰNG

Cha sở Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long.

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 21.11.2022 tại nhà xứ họ Bến Tre
Lễ An Táng vào ngày Thứ Tư 23.11.2022 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long.
An táng tại Đất Thánh Tân Ngãi Vĩnh Long.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn Cha Đaminh
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Tm. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng