Café To GoQuán ven đường

RIP | Chị Ysave Nguyễn Thị Kim Loan

Mic Đạt

Sáng nay, 5.8.2019, anh em Cựu Chủng Sinh P. Minh tại Sài Gòn đã đến viếng xác Chị Ysave Nguyễn Thị Kim Loan tại nhà quàn Gò Vấp. Tại đây, Cha Phêrô Chính (Cha sở họ Cầu Kho) đã dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Chị Yasave. Hiệp thông dâng lễ và cầu nguyện có Dì Bảy Agnes Phụng, các Dì MTG Cái Mơn và anh em cựu chủng sinh tại Sài Gòn.

Chị Ysave, vợ của anh Cẩm (Cựu Philipphê Minh lớp 66) đã được Chúa gọi về hôm 4.8.2019. Anh em Philipphê Minh xin chân thành chia buồn cùng anh Cẩm và gia đình. Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Ysave về chốn an nghĩ đời đời.

an_crown04-2a

Mic Đạt

Bài liên quan

Back to top button