Café To GoQuán ven đường

RIP | Lm. Phêrô HÀ VĂN QUẬN | Gp Mỹ Tho

CÁO  PHÓ

Linh mục Phêrô HÀ VĂN QUẬN

Cựu chủng sinh Gioan XXIII lớp 64
Sinh: 1952

Cha sở Giáo xứ An Đức và Thới Sơn

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 g 00 sáng Thứ Năm 31.10.2019.

NGHI THỨC TẨN LIỆM:
Cử hành lúc 17 g 00 ngày 31.10.2019 tại Giáo xứ An Đức.
Linh cữu quàn tại Giáo xứ An Đức
Khu 3, Ấp Chợ, Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

THÁNH LỄ AN TÁNG
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 09 g 30
ngày Thứ Hai, 04.11.2019
do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Nhà thờ An Đức.

NƠI AN TÁNG:
An táng tại Đất Thánh Giáo xứ An Đức.

Bài liên quan

Back to top button