Thông báo của BĐD. CCS. P. Minh Vĩnh Long

THÔNG BÁO

Ban Đại Diện CCS P. Minh xin thông báo:

Theo ý của Đức Cha Phêrô,
do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rộng và phức tạp,
nên Ngày Họp Mặt Truyền Thống (vào trung tuần tháng 7)
của CCS. P. Minh Vĩnh Long
tạm ngưng tổ chức và chờ thông báo mới.
Cầu chúc anh em được an lành trong cơn đại dịch.

Tm. BĐD CCS P. Minh Vĩnh Long

Lâm Hữu Tài