Café To GoQuán ven đường

RIP | Anh Phaolô Lê Quang Thiêng

RIP

an_crown04-2aTIN BUỒN

Cựu Chủng Sinh P. Minh Vĩnh Long báo tin:

Anh PHAOLÔ LÊ QUANG THIÊNG

CCS. Vĩnh Long
(Anh của anh Tám Minh, gốc Cái Mơn)
Sinh: tháng 8.1928
Mất: 20 giờ ngày 06.01.2018

Thánh lễ An táng lúc 04 giờ ngày 09.01.2018
tai nhà thờ Thánh Mẫu Bà Chiểu.

Sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Anh em gần xa góp lời cầu nguyện
cầu Chúa thương sớm đưa lình hồn anh Phaolô
về hưởng phước thanh nhàn đời đời.

Kính báo
Mic Đạt

Đại diện anh em tại Saigon viếng linh cửu anh Phaolô Lê Quang Thiêng.
Từ trái qua: Anh Kiệt, anh Tám Minh, anh Sơn, anh Ban và anh Phần.

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button