Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ Trực Tuyến: Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn – Thứ Ba, 5g30 sáng, ngày 04.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến: THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 04 tháng 08 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

 

Bài liên quan

Back to top button