Café To GoQuán ven đường

RIP – Ông Anrê Lâm Văn Tuyển

R.I.P
AI TÍN

ÔNG ANRÊ LÂM VĂN TUYỂN

Thân phụ anh Lâm Quang Chi
Cựu P. Minh Vĩnh Long 74 – Cái Đôi, Trà Vinh

Vừa được Chúa gọi về vào ngày 21.3.2018 tại Cái Đôi
Lễ An Táng vào lúc 9 giờ ngày Thứ Sáu 23.3.2018
Tại Nhà Thờ Cái Đôi, Trà Vinh.

Thông báo đến anh em Ccs P. Minh Vĩnh Long giúp lời cầu nguyện.

Cậy vào lòng Chúa hay thương xót,
xin Chúa đưa linh hồn Anrê qua khỏi gian nan, tới nước Thiên Đàng
đặng ở chốn an, chẳng còn khốn khó.

Đại diện anh em CCS Vĩnh Long
Kính báo

Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button