Thánh Lễ trực tuyến: Nhà Thờ Đức Bà – Thứ Năm | 13.08.2020

Thánh Lễ trực tuyến: THỨ NĂM TUẦN 19 MÙA THƯỜNG NIÊN
do linh mục chủ sự,
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Năm ngày 13.08.2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.