Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh ngày 02.05.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH
do linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc chủ sự.
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 02 tháng 05 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc