Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh | Ngày 08.05.2020

Thánh Lễ trực tuyến – THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH
do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền chủ sự.
Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Sáu, ngày 08.05.2020
tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.