Thông Báo dời ngày Lễ Giỗ Cha Adrien VILLARD đến ngày Thứ Sáu 28.07.2017

THÔNG BÁO MỚI

V/v Chuyển dời ngày lễ Giỗ lần thứ 1 Cha Adrien VILLARD

Được biết vào ngày thứ Hai 24 tháng 7 năm 2017, Giáo phận Vĩnh Long sẽ tổ chức thánh lễ An Táng cho Cha Phêrô Đinh Tài Tướng, nguyên là Cha giáo Tiểu Chủng viện Vĩnh Long vừa được Chúa gọi về, Thánh Lễ đồng tế do Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ sự.

Vì thế, thánh lễ Giỗ lần thứ 1 cho Cha Adrien VILLARD tổ chức ngày thứ Hai 24/7/ 2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho sẽ được chuyển dời vào ngày Thứ Sáu 28 /7 /2017. Giờ Thánh Lễ không thay đổi.

Xin thông báo đến quý anh em cựu sinh viên ĐCV Xuân Bích Vĩnh Long  thuộc 3 giáo phận Cần Thơ- Vĩnh Long và Mỹ Tho về sự thay đổi nầy.

Kính mong quý anh em cảm thông.

Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Lm. Phaolô Trần Kỳ Minh.     

———————————————–
Ghi chú:

Xin quý Cha mang theo áo lễ Tím.