Thư mời họp mặt CCS P. Minh hải ngoại

Kính gởi anh em CCS Vĩnh Long

Năm nay anh em trong Ban Đại Diện đã đồng tâm
tổ chức ngày họp mặt anh em tại New York.
Địa chỉ: 103 Rhode Island ave, Bay Shore NY 11706
Thời gian: Từ 04.07.2019 đến 07.07.2019
(Thứ Năm đến Chúa Nhật)

Mong anh em nhiệt tình tham gia.
Nếu có thể được xin thông báo cho Ban Đại Diện
để tiện việc sắp xếp nơi ăn chốn ở và đưa đón.

Mong gặp lại nhau.

Cổng Chủng Viện P. MInh. Khu B.

Vài hình ảnh lần họp trước đây

VỀ ĐÂY

Nhạc Vũ Tuyến – Ca đoàn Chủng Sinh (các dự tu) Vĩnh Long

Download bài nhạc bản PDF