Café đenQuán ven đường

Thứ Năm Tuần Thánh 09.04.2020 | Trực tuyến Thánh Lễ Truyền Dầu | Thánh Lễ Tiệc Ly

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Thánh Lễ trực tuyến – THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU
Cử hành lúc 8g30 sáng thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU

https://www.sltrib.com/resizer/22RSjQ1EmQa0LSMit3CadrVzcHE=/0x600/smart/filters:quality(86)/arc-anglerfish-arc2-prod-sltrib.s3.amazonaws.com/public/TBPY45E52ZB6HDBVZL37HXURVQ.jpg

Thánh Lễ trực tuyến – THÁNH LỄ TIỆC LY
Cử hành lúc 17g30 Thứ Năm, ngày 09 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

THÁNH LỄ TIỆC LY

https://www.thetablet.co.uk/UserFiles/images/news/Francis_feet_washing.jpg

 

Bài liên quan

Back to top button