Thư ngỏ về việc xây dựng Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Vĩnh Long