Café To GoQuán ven đường

Trung Đặng về thăm quê hương

Ảnh tổng hợp

Tòa Giám Mục Vĩnh Long

Tùng, Triệu, Cha Antôn Hơn, ĐC Phêrô Hai, anh Út Luôn, Trực, Minh tè, Trung Đặng

Trung, Minh, Vệ, Liên, Đức Cha Phêrô, Cha Antôn Hơn

Nhà xứ Giáo xứ Cầu Kho, Sài Gòn
Ảnh từ trái qua:
Minh Tân, Út Luôn, Tùng, Trung, Tâm, Nam, Cha Chính, Cảnh, Nhơn, Minh, Cha Hơn, Trực.

Trung Kỳ Nam, Bắc Kỳ Trung

Trung, Dũng

Minh, Đạt, Luôn

Nam, Trung, Dũng, Tùng

Bắc Kỳ Trung

Minh Tân Bonsai

Anh Út Luôn, trưởng nhóm Saigon

Lê Tri Nhơn

Mic Đạt

Văn Công Trực

Trung Kỳ Nam (Võ Công Nam)

Tùng Cầu Kho

Dũng thiên lôi

Hồng râu

Minh sắt

Cha Phêrô Lê Văn Chính

Cảnh hù

Cha Antôn Lương Thủ Hơn

Lưu niệm trước nhà xứ Cầu Kho

Chúc Trung Đặng những ngày vui tươi trên quê hương Việt Nam!

 

Bài liên quan

Back to top button