Từ biệt Đức TGM Phaolô 17.03.2018

Ảnh Zắc Dũng chụp qua màn hình monitor

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 2018, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm đại diện cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Mỹ Tho nói lời từ biệt với với Đức Tổng Giám mục Phaolô nguyên Giám mục Mỹ Tho trước thánh lễ An táng ngài tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn.

Zắc Dũng chụp qua màn hình monitor