Café đenQuán ven đường

Tưởng nhớ các Linh mục, cựu chủng sinh ĐCV. Vĩnh Long từ 1965 – 1975

Tưởng nhớ các Cha Giáo
và các Linh mục cựu chủng sinh ĐCV. Vĩnh Long (1965-1975) đã qua đời.

Giáo phận Mỹ Tho

  1. Phaolô Nguyễn Văn Hoàng 1943 -1995 (52t.)
  2. Bênađô Nguyễn Hoàng Đệ 1944 – 2004 (60 t.)
  3. Tôma Nguyễn Ngọc Hồ 1948 – 2006 (58 t.)
  4. Giuse Bùi Văn Hoàng 1948 – 2011 (63t.)
  5. Antôn Nguyễn Ngọc Đẹp 1952 – 2014 (62t.)
  6. Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh 1959 – 2015 (56t.)
  7. GB. Nguyễn Văn Lu-Y 1948 – 2016 (68t.)
  8. Giuse Phạm Thanh Minh 1946 – 2019 (73t.)
  9. Phêrô Hà Văn Quận 1952 – 2019 (67t.)
  10. Giuse Trịnh Văn Viễn 1944 – 2020 (76t.)

Giáo phận Vĩnh Long

  1. Phêrô Lai Văn Biên 1942 – 1975 (33t.)
  2. Phêrô Nguyễn Văn Đức 1946 – 1975 (29t.)
  3. GB. Nguyễn Hữu Bút 1949 – 200.. ?
  4. Phêrô Nguyễn Phát 1942 – 2015 (73t.)
  5. Augustinô Nguyễn Sơn Đoài 1945 – 2016 (71t.)
  6. Phêrô Nguyễn Văn Đổ 1945 – 2016 (71t.)
  7. Phaolô Trương Tấn Lực 1948 – 2015 (67t.)
  8. Phêrô Hoàng Kim Đại 1943 -2018 (75t.)
  9. Phêrô Bùi Thanh Xuân 1950 – 2018 (68t.)
  10. Phêrô Nguyễn Văn Thơm 1951 – 2020 (69t.)

Giáo phận Cần Thơ

  1. Giuse Phạm Xuân Thống 1946 – 1974 (28t.)
  2. Giuse Vũ Ngọc Bản 1943 – 1983 (40 t.)
  3. Giuse Nguyễn Văn Họach 1942 – 1994 (52t.)
  4. Mathêu Hoàng Văn Lại 1948 – 2000 (52t.)
  5. Giuse Phạm Hữu Ngọc 1943 – 2007 (64t.)
  6. Gioan Võ Văn Việt 1939 – 2008 (69t.)
  7. Phêrô Trương Điệu 1945 – 2010 (65t.)
  8. GB. Nguyễn Văn Trọn 1930 – 2011 (81t.)
  9. GB. Ngô Văn Nhơn 1945 – 2011 (66t.)
  10. Phanxicô Bùi Quang Triều 1944 – 2013 (69t.)
  11. Phêrô Tống Văn Năm 1937 – 2016 (79t.)

Kính nhớ
Các Cha Giáo sư dạy ĐCV Vĩnh Long 1965 – 1975

  1. Dieudonné Bourguignon từ Mytho 1913 – 1974 (61t )
  2. Phêrô Nguyễn Văn Khả từ Long Xuyên ?  – 199  ?
  3. Pierre Gastine Bùi Đức Tín từ Sulpice 1906 – 1996 (90t.)
  4. Vincent Nguyễn Huy Lịch từ Đa Minh OP. ? – 2000
  5. Bart. Nguyễn Sơn Lâm từ Sulpice 1929 – 2003 (74t.)
  6. Giuse Trần Thái Đĩnh từ Sulpice 1921 – 2005 (84t.)
  7. Em. Lê Phong Thuận từ Cần Thơ 1930 – 2010 (80t.)
  8. ? Bùi Minh Thuyết từ Long Xuyên ? – ?
  9. Giacôbê Nguyễn Văn Mầu từ Vĩnh Long 1914 – 2013 (99t.)
  10. Tôma Nguyễn Văn Tân từ Vĩnh Long 1940 – 2013 (73t.)
  11. Phêrô Nguyễn Văn Tự từ Vĩnh Long 1930 – 200?
  12. Phêrô Trần Phúc Nhân từ Sulpice 1932 – 2014 (82t.)
  13. Tanila Hoàng Đắc Ánh từ Đaminh OP. 1928 – 2015 (83t.)
  14. Adrien Villard từ Sulpice 1920 – 2016 (96t.)
  15. Phêrô Vũ Văn Tự Chương từ Nha Trang 1928 – 2017 (89t.)
  16. Giuse Nguyễn Thiện Toàn từ Sulpice 1931 – 2018 (87 t.)
  17. Tôma Phạm Công Hiển từ Cần Thơ 1931 – 2018 (87t.)

Ngồi một mình bên này hiệp thông buổi lễ ḥop mặt cầu nguyện cho các Cha giáo Xuân Bích vừa qua tại Mỹ Tho. Chỉ nhớ được bấy nhiêu đó. Anh em có thể bổ sung thêm dùm…

California ngày 15 tháng 7,  2020

Lm. Tâm Duy (Paulus Nguyễn Ngọc Chiếu) gốc GP. Mỹ Tho

ANH EM GẦN XA GÓP Ý BỔ SUNG

Trong khi chờ bổ sung, Quán Ven Đường xin ghi nhận mọi đóng góp của anh em và sẽ đăng tin điều chỉnh sau một thời gian nữa. Chân thành cảm ơn.

Hello anh Tam,
Thong tin anh vua dua tren CDTG, co tin nay hinh nhu khong chinh xac:
Phêrô Lai Văn Biên 1942 – 1975 (33t.): Cha Bien di cai tao 1975 va sau 1 thoi gian dai ve nha moi chet, chu khong phai chet nam 1975. Thanks!
Nguyen Phong Son, nk72
Nếu sưu tầm được hình của Quý Cha Giáo để làm 1 video slides thì hay quá. (Có thể Quý Cha thuộc Giáo phận nào nấy lo). Thí dụ bên Gp. Mỹ Tho thì giao Zắc Dũng.
Lm. Antôn Tiếng
Thiếu nhóc !!! Hihihi… Cha Chế… Cha Bùi Kim Dương… tuy nhiên có khởi động mới có hoàn chỉnh !! Bravo !!
Michel Châu

 

Bài liên quan

Back to top button