Café To GoQuán ven đường

Xin vĩnh biệt mọi người! Tôi ra đi lần cuối…

Zắc Dũng

Vào sáng ngày 23 tháng 11 năm 2022, Anh em Cựu sinh viên Xuân Bích 72, Philipphê Minh – Cha Phaolô Trần Kỳ Minh Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận Mỹ Tho, cha Marcel Tốt, cha Phêrô Thành và anh em Ccs. Gioan 23 xuất thân từ ĐCV. Xuân Bích Vĩnh Long và Ex Luro đã đến Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long để tham dự thánh lễ An Táng người bạn, người anh em thân thương là cha Đôminicô Bùi Văn Đằng cha sở họ đạo Bến Tre được Chúa gọi về vào lúc 06g 30 ngày 21/11/2022 tại nhà xứ họ Bến Tre.

Thánh lễ an táng được Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai Giám mục Giáo phận Vĩnh Long chủ sự cùng với trên 200 Linh mục giáo phận Vĩnh Long hiệp dâng thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm để lại nhiều cảm xúc trong lòng mọi người. Rất đông bà con giáo dân họ đạo Bến Tre, Quới sơn và các họ đạo lân cận đã đến tham dự thánh lễ rất sốt sắng, sau đó tiễn đưa Cha Đôminicô đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Đất Thánh Tân Ngải Vĩnh Long.

Xin chân thành cảm ơn Đức Cha Phêrô và cha sở nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long đã tạo điều kiện thuận lợi để Zắc Dũng ghi hình trong thánh lễ an táng nầy.

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button