Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 20 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Cn20Tn

Chiến tranh, chia rẻ Chúa mang
Gây nhiều mâu thuẩn trần gian, gia đình?
Nghe sao khó hiều bất bình?
Đâu là ý nghĩa cái nhìn Phúc Âm?

Lời Chúa ý nghĩa thật thâm:
Chúa là đích điểm, là tâm cuộc đời.
Gia đình ruột thịt cao vời
Cũng phải thua lép ÔNG TRỜI quyền năng.
Theo Chúa là phải thẳng băng:
Quên đi mọi thứ lăng nhăng tình tiền
Sống vui sống thánh sống hiền
Lửa yêu mến Chúa như kiềng ba chân.
Không bảo chê ghét người thân
Hay thành khác biệt lâng lâng mây trời..
Nhưng chọn cuộc sống tuyệt vời:
Chúa là CÙNG ĐÍCH cuộc đời chúng ta.
Amen
TTT.