Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A | Bài giảng buồn ngủ

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Thầy trò, núi cao, riêng biệt
Biến hình, vinh sáng, siêu việt, tuyệt vời
Thiên nhan sáng tựa mặt trời
Y phục như tuyết rạng ngời trắng trong.
Mô-sê tâm huyết một lòng
Bao năm khổ sở lòng vòng lang thang.
Êli-a đói khổ hoang mang
Bánh thiêng nuôi dưỡng lạc hoan phục hồi
Phêrô sướng quá “đây rồi!”
Cắm dựng ba lều núi đồi sướng êm
Chúa bảo: xuống núi đi thêm!
“Thánh giá” đau khổ, là “TÊN CON NGƯỜI “
Thấy Chúa nhục nhã chê cười
Hồi tưởng có lúc sáng ngời vinh quang.
Tin rằng Chúa chết hiên ngang
Muôn người được sống được mang về Trời.
Amen
ooo