Xin Chứng Thực | NVT

 SUY NIỆM TIN MỪNG NĂM A
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
(Ga 1.29-34)
***

 XIN CHỨNG THỰC

29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” 32Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
_____________

SUY NIỆM

XIN CHỨNG THỰC

1.Thấy

Có câu “Trăm nghe không bằng một thấy”. Thấy là một điều kiện quan trọng để nhận ra sự thật. Chỉ “nghe” thôi, thì khó tường tận được sự thật được, khó tin tưởng được.

Thông thường, khi muốn biết được sự thật đạt ở mức cao nhất như có thể, người ta luôn cần có “nhân chứng”, “vật chứng”. Người chứng tận mắt thấy được sự việc xảy ra. Vật chứng liên quan đến sự việc xảy ra mà mọi người tìm thấy chúng ở tại hiện trường, hay những nơi có liên quan.

Ta cũng biết có nhiều hình thức, việc làm, để chứng nhận sự thật, như giấy chứng thật, giấy chứng minh, giấy xác nhận, giấy công chứng… Những thứ ấy đều nói lên một điều là “sự thật” đã được “thấy” tỏ tường, minh bạch, đáng tin cậy.

2. Đấng muôn dân đang trông đợi.

Ông Simêon khi thấy Hài Nhi Giê-su được bà Maria và ông Giuse tiến dâng ở đền thờ, đã thốt lên:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc.2,29-32)

Sự an bình của Simêon đã đến từ việc được tận mắt thấy “Đấng Cứu Độ”. Vì tuổi già, việc “chính mắt thấy ơn cứu độ”, với ông Simeon, là đỉnh cao của Đức Tin rồi, nên hài lòng và sẵn sàng “được ra đi bình an”.

Trường hợp nữ ngôn sứ Anna cũng tương tự như vậy.

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem. (Lc.2,36-40).

Với Gioan Tẩy Giả, ông không chỉ là lớp người đang chờ mong Đấng Cứu Thế, mà hơn nữa, ông mang sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Giới thiệu Đấng Cứu Thế cho mọi người.

Gioan Tẩy Giả đã “thấy” và “biết” rõ về Đấng Cứu Thế, “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” (Ga.1,33), ông không thể giữ  tin vui ấy cho riêng mình, mà còn phải loan truyền tin vui ấy đến muôn người.

”Có một người Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng cho ánh sáng và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa”( Ga 1, 6-7 ).

“Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên”( Lc 1, 76-77 ).

3. Xin chứng thực

Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga.1,34).

Mọi việc làm trong cuộc đời Gioan Tẩy Giả, có thể nói, được tóm gọn trong câu nói ấy. Từ việc xác tín niềm tin ấy, Gioan Tẩy Giả mới có thể vững vàng và quyết liệt khi thi hành sứ mệnh của mình.

“Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, sẽ có một người đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giầy Người” ( Lc. 3, 16 )

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”( Ga. 3, 30 )

Chỉ có một sự Đức Tin mạnh mẽ, trong sáng, mới có thể tiến bước rao truyền chân lý.

Thí dụ cụ thể trường hợp Thánh Phaolô

Tôi biết tôi tin vào ai” (2Tm 1,12). Thánh Phao-lô đã khẳng định như thế.

(Phao-lô trên đường đến Damascus. Tranh của Caravaggio vẽ năm 1600-1601)

Và, chỉ có một niềm tin dứt khoát và rõ ràng như vậy, mới giúp những “nhân chứng Tin Mừng” can đảm nói về Đức Ki-tô bất chấp mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống.

Là Ki-tô hữu, ai cũng phải sẵn sàng trên đầu môi câu nói của Gioan Tẩy Giả: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga.1,34). Và bảo vệ câu nói ấy bằng đời sống thực thi Tin Mừng của mình.


12 tông đồ


Các Thánh

Xin chứng thực rằng thầy Giê-su là Đấng Cứu Thế”. Sau các tông đồ, đã có hàng hàng lớp lớp người đã “xin chứng thực” về Đức Giê-su như vậy, vì đã thấyhiểu Đức Ki-tô trong ánh sáng Đức Tin, bảo vệ và loan truyền niềm tin của mình bằng biết bao hy sinh, cả mạng sống mình.

Can đảm, dứt khoát, quyết liệt, trung thành, để “xin chứng thực” về một Giê-su đã chết và sống lại “cho” nhân loại. Hình ảnh ấy được diễn tả sống động với lời lẽ cứng rắn nhưng cũng rất ngọt ngào của thánh Phao-lô.

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?… Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. (Rm 8,35.37).

LỜI NGUYỆN

Xin chứng thực: “Đây là Chiên Thiên Chúa”
Đấng xuống trần gánh lấy tội trần gian
Ôi nhân sinh như một thuở đi hoang
Được trở về vòng tay Cha rộng mở.

Xin chứng thực: “Đây là Con Thiên Chúa”
Chịu đóng đinh trên thập giá khổ hình
Dòng máu Người là suối mát ân tình
Rửa sạch hết mọi ô nhơ trần thế

Xin chứng thực: “Đây là Đấng Cứu Thế”
Chúa Phục Sinh cho đời ánh bình minh
Ánh sáng xua đêm tối kiếp ngục hình
Đời hạnh phúc chan hòa ơn Cứu Độ.

Con lạy Chúa, cho mùa xuân rực rỡ
Muôn hoa tươi đua nở tựa Ơn Lành
Cành cây khô trổ lộc thắm màu xanh
Nguồn Tình Yêu tắm gội đời muôn thuở.

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG