Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A | Bài giảng buồn ngủ

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Hoang địa có Gioan Tiền Hô
A – lô!  Chúa đến! bạt mô! dọn đường!
Muôn người kéo đến tứ phương
Phép rửa, sám hối, xót thương, tội tình!
Búa bén, kề gốc cây rình
Không sinh hoa trái đoạn tình chặt ngang.
Đừng có phách lối ngang tàng
Con cháu tổ phụ đàng hoàng chứ chơi!
Ê, ê,  cái thừ dỡ hơi!
Một lời Chúa phán: đá ơi!  thành người.
Ăn năn sám hối cầu Trời:
Lo mà cải đổi cuộc đời tốt hơn.
Chờ Đấng cao trọng mang ơn
Nia sàng thanh tẩy nhờ ơn Thánh Thần
Đừng dại bám lấy gian trần
Khôn bám lấy Chúa được phần mai sau. Amen
TTT.