Nhiều tác giảSuy niệm

Chúa Nhật 2 Phục Sinh | Bài giảng buồn ngủ

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Chiều ngày Thứ Nhất trong tuần
Cửa nhà đóng kín, lòng thuần âu lo
Bình an Chúa đến ban cho
Dấu đinh, thương tích, nhỏ to phơi bày.
Tông đồ mừng rỡ thấy Thầy
Đúng là người đã đoạ đày đóng đinh
Đấng ấy giờ đã phục sinh
Chiến thắng thần chết phúc vinh khải hoàn.
Thổi ban Thần Khí đầy tràn
Quyền năng tháo gỡ buộc ràng trần gian.
Tô-ma nghe thuật nói ngang:
Chừng nào mắt thấy rõ ràng mới tin.
Chúa hiện đến, với dấu đinh
Tô-ma ú ớ nín thinh cúi đầu!
Tin là Hồng Phúc nguyện cầu:
Phục Sinh là Phúc hàng đầu niềm tin. Amen
oOo

Mời xem bài viết của cùng tác giả:
Thành phố Milano với Nhà Thờ Chánh Tòa MARIE NASCENTI

 

Bài liên quan

Back to top button