Nhiều tác giảSuy niệm

Chúa Nhật 31 Quanh Năm C | Bài giảng buồn ngủ

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Giê-ri-cô, Da-kêu lùn
Nghe tin Chúa đến đùng đùng muốn xem
Nhỏ thó thật khó bon chen
Tương kế tựu kế một phen xem nào?
Trèo lên cây vả núp vào
Chờ khi Chúa đến thì nhào ra xem
Giêsu thấy kẻ toòng teng
Gia-kêu xuống gấp! beng beng đúng giờ!
Giờ phút cứu độ đang chờ
Người đầy tội lỗi không ngờ Chúa thăm
GiaKêu bộc lộ quyết tâm
Nửa phần gia sản chia phân kẻ nghèo.
Quá khứ đối xử bọt bèo
Sẽ đền gấp bốn kẻ nghèo, người thua.
Một chuyện cô gắng ganh đua
Thiên Chúa cứu độ làm vua nhân trần. Amen
TTT

Bài liên quan

Back to top button