Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A | Bài giảng buồn ngủ

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Anh mù từ khi mới sinh
Do Thiên Chúa phạt, tội tình của ai?
Vinh quang Thiên Chúa tuyệt hay
Sẽ được tỏ hiện trên ngay người nầy:
Anh mù! hãy đến gần đây!
Chút bùn thoa mắt rửa ngay cho Thầy.
Si-lô-ê giếng nước đầy!
Anh mù sáng mắt ngất ngay ơn trời.
Giê-su ánh sáng cứu đời
Từ thuở sáng tạo một LỜI truyền ban
Ánh sáng xuất hiện tràn lan
Thế giới hiện hữu vinh quang Chúa Trời
Giê-su Thiên Chúa cao vời
Ánh sáng chân lý Đất Trời se duyên
Từ nay đêm tối, tội khiên
Không còn khống chế đảo điên gian trần. Amen
000