Nhiều tác giảSuy niệm

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh | Bài giảng buồn ngủ

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Maria, ngày đầu tuần
Ra thăm mộ Chúa, lòng thuần nhớ thương.
Tảng đá to lớn vô phương!
Lăn ra bên cạnh! phô trương điều gì?
Quay về thông báo tức thì:
“Người ta lấy xác Thầy đi mất rồi”
Phê-rô lòng dạ bồi hồi
Rủ Gioan ra mộ xem coi thế nào?
Đến mộ, Phêrô, bước vào:
Khăn liệm còn đó xác nào thấy đâu?
Gioan đã tới trước lâu
Vào thấy mồ trống, nhớ câu Thầy truyền:
“Thầy phải đau khổ buồn phiền
Chết, chôn, sống lại! Nắm quyền Cứu Tinh”
Sống là tin Chúa Phục Sinh
Chết là tiếp nối phúc vinh thiên đàng. Amen
oOo

Bài liên quan

Back to top button