Nhiều tác giảSuy niệm

Thánh nữ Maria Magđalêna | Lm. Augustino NGUYỄN VĂN TRINH

  Thánh nữ Maria Magđalêna
22.07

Vào thế kỷ thứ X, ở Constantinople, tại tu viện Thánh Ladarô, người ta đã cử hành lễ này, vì người ta tin rằng hài cốt của bà đưa từ Ephèse về chôn cất tại đây vào năm 899, sau khi bà theo Thánh Tông Đồ Gioan đến đó (Mađalêna có nghĩa là người thị trấn Magdala ND).

Magdala ià tên một thành phố nằm trên bờ hồ Galilée về phía Tây Bắc, giữa đường từ Tibériade đến Capharnaum. Từ thế kỷ XI, lễ Thánh Nữ Maria Mađalêna được cử hành ở Roma và ở phương Tây ; đến thế kỷ XII, sách lễ Latran vẫn lẫn lộn xem Maria thành Magdala và Maria làng Bêtania (mà phụng vụ Hy Lạp mừng lễ ngày 18 tháng Ba), và cả nữ tội nhân vô danh (phụng vụ Byzantin mừng lễ ngày 31 tháng Ba), người mà theo Luca 8, 2, được giải thoát khỏi bẫy quỉ trước khi theo phục vụ Đức Giêsu : cả ba phụ nữ được nêu danh trong Thánh Kinh được xem như một người.

Thời Trung cổ, việc tôn kính Thánh Nữ Maria Madalenna cũng phát triển ở Vézelay và Sainte Baume gần Marseille, vì tại đây cỏ truyền thuyết rằng bà đã lui ẩn trong một hang núi sau khi lên bờ ở miền Provence.

(Theo Lịch Phụng Vụ Chư Thánh 2018 của Lm. Augustino NGUYỄN VĂN TRINH)

 

 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button