Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

CN.02 PS. Một Tình Yêu Không Thể Hoài Nghi | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A
(Ga.20,19-31)
****

MỘT TÌNH YÊU KHÔNG THỂ HOÀI NGHI

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”  Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

26Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! ” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! ”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.
______________

SUY NIỆM

MỘT TÌNH YÊU KHÔNG THỂ HOÀI NGHI 

+ 1. Như Chúa Cha đã sai Thầy.

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga.20,21).

Sai đi chỉ vì yêu

Chúa Cha  đã “sai” Chúa Con đến trần gian chỉ vì “yêu thương nhân loại”. Thiên Chúa không sai Chúa con đến trần gian để thu được lợi lộc gì, vì tất cả vinh quang là của Thiên Chúa, mà chỉ vì muốn cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa muốn con người được chia sẻ vinh quang hạnh phúc với Ngài, điều mà con người đã đánh mất vì sa ngã.

Vâng theo Thánh ý Chúa Cha

Chúa Con – Đức Giê-su Ki-tô – đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha. Ngài đã vâng lời Chúa Cha trọn vẹn, trở nên hiến tế đẹp lòng Chúa Cha trên Thập Giá. Sự vâng lời Chúa Cha tuyệt đối từ tình yêu trong sáng không chút gợn đục của Chúa Con đối với Chúa Cha. “Ta và Cha ta là một”. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga.20,21).

Tình yêu ấy hiệp nhất nên một trong Chúa Thánh Thần. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga.20,22). Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương nhân loại.

Cứu chuộc nhân loại

Chúa Giê-su đã “đem về” cho Chúa Cha “đứa con nhân loại” bằng giá máu của Ngài. Để mọi con tim đều biết yêu mến Thiên Chúa, mọi bờ môi đều biết cất lên lời tôn vinh Thiên Chúa. Đó là nguồn sống cùa con người.

Con Đường Thập Giá là “cuộc hành trình” dữ dội, nhưng, “mọi sự đã hoàn tất”, vì “ý muốn Chúa Cha”.

Thiên Chúa muốn con người được sống. Muốn con người được trở về là con cái Chúa. Con cái Sự Sáng.

Đó là Chương trình Cứu Chuộc nhân loại của Thiên Chúa Ba Ngôi.

+ 2. Thầy cũng sai anh em. (Ga.20, 21).

Đức Ki-tô, Đấng đã đến thế gian…

Tình yêu của Chúa Con đối với nhân loại được thể hiện bằng sự vâng phục Chúa Cha, mà Thập Giá là minh chứng hùng hồn về tình yêu bao la ấy – một tình yêu lớn hơn tất cả mọi tình yêu hôm qua, hôm nay và mãi mãi ngàn đời.

Ngài đến trần gian, từ Hang Đá hèn hạ, một đời sống trắng tay, Cáo có hang, chim có tổ, con người không có chỗ tựa đầu” (Lc. 9,58), và cuối cùng, bị chết treo trên Thập Giá trần trụi.

Vâng theo lời Thầy Giê-su

Một đời Chúa Giê-su Ki-tô đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, nên Chúa Cha muốn con người vâng nghe lời Con của Ngài giảng dạy.

“Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. (Mc 9,2-8)

Chúa Giê-su Ki-tô làm tất cả mọi việc trong những năm trần thế, chỉ có một mục đích duy nhất, là muốn cho con người nhận ra Lòng Thương Xót vô bờ của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Ngài sai các môn đệ ra đi, cũng để làm điều đó: Rao truyền Tình Yêu Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một cho thế gian, để những ai tin vào Con Một Người sẽ không phải chết mà còn được sống đời đời “(Ga 3,16).

Được sống nhờ danh Người.

Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. (Ga.20,31).

Được sai đi, các môn đệ  noi theo gương Chúa Giê-su, ra đi mang theo  tình yêu Thiên Chúa. Các môn đệ là những chứng nhân của Chúa Ki-tô, chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa.

+ 3. Một tình yêu không thể hoài nghi

Con người nhận ra “lòng Chúa thương xót”, chính nhờ Đức Ki-tô, với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô. “Chính nhờ Người, với Người và trong Người”. Tin tưởng vào Tình Yêu Thiên Chúa, con người mới có niềm hy vọng.

Cuộc đời này còn trông chờ vào đâu để giải quyết những khắc khoải lo âu, những khát vọng thẳm sâu trong kiếp người.

Có thể, trong đời, cũng đã có hơn một lần ta thấy lòng trống vắng, mang tâm trạng Tô-ma, ta muốn thấy Chúa “bằng xương bằng thịt”, bằng những thứ “ân huệ’ trần tục “cụ thể”, “nhãn tiền”, có khả năng thay đổi đời sống của ta ngay trước mắt… Nhưng dù có ngập đầy muôn  thứ hồng ân thế tục “như mưa…như mưa…”, cũng không lấp đầy được cuộc đời ngắn ngủi cùng với những niềm vui mỏng manh như đời hoa sớm nở tối tàn, như kiếp bèo dạt mây trôi…

Có câu chuyện kể rằng:

Ngày 20.06.1980, chị Brown, một người mẹ trẻ vừa từ trần vì chứng bệnh ung thư khi mới 25 tuổi. Các bác sĩ đề nghị chữa trị bằng quang tuyến, nhưng vì chị muốn cho bào thai đang mang trong bụng không bị nhiễm chất phóng xạ, nên chị từ chối, thà chết còn hơn để cho bác sĩ chữa trị ung thư bằng quang tuyến.

Cuối cùng, chỉ 5 giờ trước khi chết, chị đã sinh được một cháu trai mạnh khỏe, kháu khỉnh. Bản tin của hãng AP nói rằng :”Vào mấy ngày cuối cùng của cuộc đời, chị Brown biết mình bị tử thần đánh bại, nhưng chị vẫn tin tưởng thế nào chị cũng thành công và sinh được một đứa con không bị nhiễm phóng xạ”.

Bác sĩ Ronald Lapin gọi cái chết của chị Brown là Cái chết của tình mẫu tử, dám hy sinh mạng  sống cho đứa  con chưa một lần thấy mặt”.

Ta tìm đâu ra một tình yêu nào lớn hơn Tình Yêu Thập Giá ?

Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga.6,68).

Và, chính vì đó, mà các môn đệ của Chúa Giê-su – tất cả chúng ta – được sai đi để loan báo Tin Mừng. Tin Mừng về Tình Yêu Thiên Chúa.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga.20,21).

Lòng Thương Xót Chúa vô bờ… Từ đời nọ đến đời kia… Bao la như trời biển … Ngôn ngữ nào tả hết Tình Yêu Thiên Chúa ?

Một tình yêu không thể hoài nghi !

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga.20,29).

Lạy Chúa,

Xin ban cho con thêm niềm tin
Giữa cuộc đời dâu bể…
Xin cho con sống trong ánh sáng Phục Sinh…
Giữa cuộc đời tăm tối.

Xin cho con thấy được đường lối
Giữa cuộc đời rối loạn hướng đi
Xin cho con đứng vững gan lì
Giữa bãi tha ma quyền uy thần chết…

Khi tất cả đều đã hết…
Xin cho con còn đó Tình Ngài.

Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button