Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 21 Quanh Năm C

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

CuaHep

Ít người  được ơn cứu độ?
Thiên đàng hạnh phúc coi bộ khó ăn?
Vì sao Giê-su xuống trần?
Tin mừng rao giảng muôn dân làm gì?

Cửa hẹp hạn chết kéo ghì
Luật lệ kìm hãm còn gì tự do?
Không được keo kiết bo bo
Bố thí giúp đỡ ban cho mọi người.
Vợ chồng chung thuỷ suốt đời
Ngoại tình mèo mỡ động trời khó tha.
Giáo Hội có Chúa, có Cha
Đứng ngay cửa hẹp kiểm tra người vào
Cửa hẹp như thể hàng rào
Ngăn ngừa tội lỗi đường vào vinh quang
Chúa không eo hẹp chặn ngang
Dạy ta: Hạnh phúc không thênh thang dễ dàng.
TTT.