Nhiều tác giảSuy niệm

Khi Lời Chúa không thấm vào cuộc sống | 21.07.2022 | Daniamo ofm

Khi Lời Chúa không thấm vào cuộc sống
Thứ Năm 21.07.2022
Mt.13,10-17

This is why I speak to them in parables because seeing they do not see and hearing they do not hear nor do they understand.

(10) Các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” (11) Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. (12) Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (13) Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiều. (14) Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng:

Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu,
có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy.
(15) Vì lòng dân này đã ra đần độn,
chúng đã nặng tai,
còn mắt thì chúng nhắm lại,

kẻo mắt chúng thấy,
tai chúng nghe,
và lòng hiểu được
mà hoán cải,
và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

(16) “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. (17) Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

______________

SUY NIỆM

Các môn đệ thắc mắc tại sao Chúa lại không nói thẳng ra tư tưởng của mình mà lại dùng dụ ngôn? Chúa Giêsu trả lời:

Bởi vì anh em thỉ được ơn hiểu các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.

Câu trả lời của Chúa làm cho chủng ta nhớ lại lời cầu nguyện của Chúa: Lạy Cha là Chúa trời đất, Con đội ơn cho những bậc khôn ngoan thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. – Những kẻ bé mọn đây, trong ngôn ngữ của Chúa Giêsu chỉ về các môn đệ và những người bình dân nghèo khó (người nghèo được nghe rao giảng nước trời).

Quả thật khi đọc lại Phúc Âm, chúng ta thấy người bình dân ít học lại chạy theo nghe lời Chúa với thái độ vui mừng tin tưởng, trái lại những người thông thái như kinh sư, biệt phái chẳng những không nghe và tin theo, nhưng lại nghe để bắt bẻ và chế nhạo Chúa. Vì vậy kẻ bé mọn đã có thì lại được cho đầy dư – họ càng tin thì Chúa càng ban cho hiểu, còn kẻ không có – nghĩa là không tin như kinh sư và biệt phái, không có lòng tin – thì những cái họ có – tức lòng tin truyền thống của họ -cũng sẽ bị lấy đi, nghĩa cũng ra vô ích.

Tuy nhiên chuyện đó xảy ra cũng để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia xưa. Chúa càng giảng dạy thì họ càng ra cứng lòng tin.

Chúa Giêsu đã trách kinh sư biệt phái cứng lòng, còn hôm nay Chúa đang trách ta những gì? Ngày nay có lẽ chúng ta không có thái độ cứng lòng như kinh sư và biệt phái, nhưng lại có một thái độ khác không kém phần nguy hiểm, đó là thái độ thờ ơ, dửng dưng với lời Chúa. Không chống đối nhưng kể như không có, nghe mà cũng như không nghe, vì lời Chúa chẳng có âm hưởng gì trong cuộc sống cả. Lời Chúa không thấm vào cuộc sống, đó là điều đáng sợ, và đó cũng là căn bệnh của thời đại chúng ta.

Damiano ofm

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button